MakingThePages


Disclaimer

Ondanks de zorg die er aan deze informatie is besteed kunnen fouten nooit geheel uitgesloten worden, daarom kunnen er geen rechten ontleend worden aan deze informatie.

Producten worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de laatste eisen. MakingThePages doet zijn uiterste best om de wijzigingen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen via de internetsite http://www.makingthepages.nl

Aangezien wij geen zeggenschap hebben over het internet noch invloed op de leveranciers van computers, operatingsoftware en browsers kunnen wij geen garantie geven dat op ieder moment met iedere computer en browser de door ons gebouwde site leesbaar is. Wij spannen ons in om de door ons geleverde internetsites zo goed mogelijk te maken en wij testen iedere internetsite dan ook op meerdere computers met meerdere browsers. Ook bouwen wij standaard extra navigatiemogelijkheden in zodat er in het algemeen ook op oude browsers nog kennis is te nemen van de informatie.

Wij behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen de inhoud van de door ons te bouwen internetsite's te weigeren indien wij het vermoeden hebben dat de inhoud strijdig is met de Nederlandse wet of het gevoel van goede normen en zeden.

Virussen

MakingThePages b.v. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die virussen aanrichten op andere computersystemen. MakingThePages b.v. spant zich in zijn computersystemen virusvrij te houden en verspreiding van virussen zo goed mogelijk tegen te gaan. Onze relaties zijn verantwoordelijk voor het virusvrij houden van hun eigen systemen, MakingThePages ondersteunt zijn relaties op dit gebied via de white pages op onze internetsite http://www.makingthepages.nl

Software en/of hardware installatie's

Bij door ons uitgevoerde software en/of hardware installatie's dient de klant zorg te dragen voor backup van de bestaande situatie voorafgaande aan de werkzaamheden. Aangezien wij geen invloed hebben op de reeds gebruikte software en hardware noch de programma's hebben geschreven, kunnen wij geen garantie geven op het functioneren van de computersystemen na installatie, anders dan voor systemen die door ons in zijn totaal (hardware en software) zijn geleverd, geïnstalleerd en geconfigureerd. Bij het niet functioneren van een computersyteem met door andere bedrijven geschreven software, of door andere bedrijven geproduceerde hardware, na installatie van software of hardware door ons, dient de klant te zorgen voor het reconstrueren van de situatie zoals voor het begin van onze werkzaamheden. MakingThePages zal in dat geval, (na correctie van de oorzaak of oorzaken van de problemen, door de klant), onze installatie opnieuw uitvoeren tegen onze op dat moment geldende uurtarieven. MakingThePages kan in geen enkel geval garanties geven op het functioneren van door andere bedrijven geschreven software of door andere bedrijven geproduceerde hardware. MakingThePages verplicht zich tot het proberen om een oplossing te vinden voor eventuele problemen en zal daarvoor de op dat moment geldende uurtarieven in rekening brengen.

Begrenzing schadeclaims

Schadeclaims zijn altijd beperkt tot het order- of factuurbedrag van de (sub)order.

Eventuele schadeclaims bij wanprestatie door MakingThePages b.v. worden beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het geleverde product of de geleverde dienst. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt hierbij uitgesloten en kan niet worden geclaimd.

Betaling

Tenzij anders schriftelijk is afgesproken dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. MakingThePages b.v. heeft het recht om bij niet voldoen aan deze betalingsverplichting de inhoud van geleverde internetsites te verwijderen of te veranderen zonder dat de betalingsverplichting wordt opgeschort of vervalt.


MakingThePages b.v.
Burensedijk 20 Buurmalsen
Holland

home    sitemap

©   webdesign b.w.p.m. mauritsz mtp buurmalsen holland

Deze pagina voldoet aan de W3C specificaties Valid HTML 4.01! Valid CSS!